Vraag nu gratis offertes aan!

   
Soort opdracht*
Type aanvraag*
Contactpersoon: *
Titel:
E-mail: *
Telefoonnummer: *
Adres:
Postcode:
Plaats:
Beschrijving van de opdracht: Wees zo volledig mogelijk voor een offerte op maat:
Indicatie geplande datum opdracht: *
Gratis bespaartips:

Asbest Verwijderen Kosten

Snel en eenvoudig offertes bij
asbestsaneerders aanvragen

Meer over asbestsaneerders

 

Asbest is in de jaren 80 veel gebuikt bij de bouw van huizen. Toen ter tijd wist men nog niets over de gevaren die het nu kan opleveren voor de gezondheid. Asbest bevat namelijk  mesothelioom, wat na  inademing diverse kanker kan veroorzaken in het lichaam. Voorzichtigheid is dan ook geboden wanneer je besluit te gaan verbouwen of slopen.

Asbest herkennen
Asbest heeft een aantal kenmerken. Zo hebben alle producten van asbest een vezelige structuur en zijn ze voornamelijk in een bepaalde periode veel gebruikt in de verwerking van producten. Zo is asbest verwerkt in cementplaten en karton, wat je veel terugziet in gevels, plafonds, schuurtjes en garages. Een bekend gebruikt materiaal waarin asbest is verwerkt is golf materiaal. Wanneer het product voor 1994 is geplaatst, dan bestaat er de mogelijkheid dat het asbest bevat.

Asbest inventarisatie
Normaal gesproken is het zonder specifieke kennis niet mogelijk als bewoner asbest te herkennen. Daarom dat veel bedrijven een zogeheten asbestinventarisatie kunnen uitvoeren. Dit is vooral interessant bij:

  • Sloop of renovatie
  • Aankoop of verkoop van een woning of gebouw
  • Risicobeoordeling voor gebruikers (bedrijven)

Een inventarisatie wordt uitgevoerd door inspecteurs die van asbest verdachte materialen monsters nemen en dit vervolgens laten onderzoeken in het laboratorium. De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens uitgewerkt in een onderzoeksverslag waarbij ook wordt aangeduid welke gevolgen het eventueel aanwezige asbest kan hebben voor de gezondheid.

Verwijderen van asbest
Als particulier mag je niet op eigen initiatief asbest gaan verwijderen. Je moet daarvoor toestemming vragen bij de gemeente. In veel gevallen zal een gemeente geen toestemming verlenen (tenzij het asbest minimaal is) waardoor je genoodzaakt bent een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Ook al krijg je toestemming het zelf te gaan verwijderen, is de aanbeveling dit toch door een erkende asbestverwijderaar te laten uitvoeren.

Asbest en gezondheid
Zoals beschreven levert asbest een gevaar op voor de gezondheid. Het levert vooral een gevaar op wanneer de asbestvezels los kunnen komen. Dit zie je voornamelijk wanneer er gesloopt wordt. Wanneer losgekomen asbestdeeltjes worden ingeademd, dan nestelen zij zich aan de luchtwegen en longen. Wat asbest zo gevaarlijk maakt is dat het niet direct zichtbaar is dat een asbestziekte zich niet direct openbaart. Veelal geldt er een incubatietijd van ca. 25 jaar voordat de eerste tekenen op een ziekte, zoals longkanker of asbestose zichtbaar is en het mogelijk ook te laat kan zijn.

Daarom zal ook altijd het advies luiden om het verwijderen van asbest over te laten aan gespecialiseerde asbestverwijderingsbedrijven. Zodoende voorkom je dat er schade ontstaat aan de gezondheid van jou en anderen.

Heb je dus asbest geconstateerd in je huis of tuin? Laat dit door een erkend asbestverwijderingsbedrijf verwijderen. Vraag nu offertes aan!